Právne služby

Všetky právne služby spojené s prevodom vlastníckych práv k nehnuteľnostiam:
  • vyhotovenie kúpnych, darovacích, zámenných zmlúv
  • vyhotovenie návrhu na vklad vlastníckeho práva do príslušného katastra nehnuteľností
  • dohľad nad optimálnou realizáciou kúpnej ceny
  • protokolárne odovzdanie prevádzanej nehnuteľnosti

 Ďalšie právne služby:

  • právna pomoc pri dedičskom konaní
  • poradenstvo pri realizácii hypotekárnych úverov
  • zabezpečenie vhodného hypotekárneho úveru a jeho realizácia v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi - lídrami v poskytovaní hypotekárnych úverov
  • poistenie nehnuteľnosti
  • právne služby pri realizácii zrušenia záložného práva, vecného bremena, a. i.

Kontaktné údaje

FORTUNA - realitná  spoločnosť, s.r.o.

 

IČO: 46 420 711

T-mobile: +421 903 587 408
Orange: +421 905 587 408
Email: fortuna@fortunareal.sk